نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تأثیر تغییر ارتفاع پرواز و قدرت تفکیک مکانی عکس های هوایی در برآورد درصد تاج پوشش مراتع بوته زار

ملوک رویان؛ عادل سپهری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی

دوره 65، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 351-359

https://doi.org/10.22059/jrwm.2012.30023

چکیده
  ابزار عکس‌های هوایی به همراه فن‌آوری سنجش از دور و با فراهم کردن تصاویر کوچک مقیاس برای کسب اطلاعات کلی از مراتع مفید می‌باشند، اما برای دستیابی به اطلاعات جزیی‌تر در حد سانتی‌متر و کمتر، در زمینه برآورد درصد تاج‌پوشش‌ گیاهی، نیاز به تصاویر با مقیاس بزرگتر است. اگرچه ماهواره‌هایی با توان تفکیک بالاتر همانند ماهواره‌های Geo eye، ...  بیشتر