راهنمای نویسندگان

رعایت دستورالعمل زیر در نگارش مقاله‌هایی که برای چاپ به نشریه علمی – پژوهشی مرتع و آبخیزداری ارسال می‌گردند ضروریست.

 

نشریه مرتع و آبخیزداری از سال 1390 کلیه فرآیند مقالات را از طریق وبگاه الکترونیکی نشریه (آدرس وبگاه: http://jrwm.ut.ac.ir) انجام می دهد. 

 

 • مقالات ارسالی باید علمی – پژوهشی  بوده و به ترتیب شامل؛ عنوان مقاله، مؤلفان و آدرس آنها، چکیده، کلیدواژگان، مقدمه، روش‌شناسی، نتایج، بحث و نتیجه‌گیری، سپاس‌گزاری (اختیاری)، منابع به صورت انگلیسی، عنوان انگلیسی مقاله، مشخصات انگلیسی مؤلفان محترم و آدرس آنها، چکیده انگلیسی (Abstract) و کلیدواژگان انگلیسی (Keywords) باشد.
 • لازم است نام نویسندگان محترم و مشخصات آنها تحت عنوان " فایل ضمیمه" و متن اصلی (بدون نام نویسندگان) تحت عنوان " فایل متن اصلی" اسال گردد. لطفا در نام گذاری فایل های ارسالی از نوشتن نام نویسنده خودداری نمایید.
 • بر اساس مصوبه هیات تحریریه مجله در صورتی که نویسنده محترم مقاله در مرحله ارسال اولیه بیش از یک بار فرمت را رعایت نکند، مقاله از دستور کار نشریه خارج خواهد شد. همچنین در مورد مقالاتی که نظرات داوران اولیه نیز بیش از یکبار لحاظ نگردد،  مقاله از دستور کار مجله خارج می گردد. لذا خواهشمند است در تدوین و اصلاح مقاله خود دقت نمایید.
 • نیاز نیست مقاله ارسالی از سوی نویسنده دو ستونه باشد.
 • در صورت پذیرش مقاله باید اسامی نویسندگان بر روی فایل اصلی مقاله در چکیده انگلیسی و فارسی به همراه ایمیل و شماره تماس نویسنده مسئول درج گردد این مورد بعد از پذیرش نهایی مقاله است.

 نویسندگان محترم ضروری است در مرحله اول پس از پذیرش مقدماتی مقاله، مبلغ یک میلیون ریال جهت ارسال مقاله به داوران و در مرحله دوم، پس از تأیید نهایی و پذیرش مقاله، مبلغ دو میلیون ریال را به  شماره شبای 560100004001070503014262 با شناسه پرداخت   322070581140107000000007150202 بانک تجارت شعبه فارابی کرج بنام معاون علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران واریز نمایند. و تصویر فیش واریزی را فقط از طریق سامانه بصورت فایل اضافه و یا تکمیلی ارسال نماید. قابل ذکر است برای واریز وجه ذکر هر دو شماره‌ی شبا و شناسه پرداخت در فیش پرداختی ضرورت دارد. 

تذکر مهم: در صورت رد مقاله در هر مرحله ای از فرایند داوری، مبالغ فوق به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود.

 

در صورتی که مقاله حاصل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری باشد، ذکر اسامی کلیه نویسندگان (دانشجو، استادان راهنما و مشاور) و تایید تعهدنامه توسط همة آنها الزامی است. بدیهی است که نشریه مرتع و آبخیزداری حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد. در این راستا، مقالة وصولی بعد از دریافت، توسط نشریه بررسی اولیه شده و در صورت عدم رعایت شیوه‌نامة نگارش، به نویسنده (گان) مرجوع خواهد شد. در خصوص مقالات دانشجویان دانشگاه تهران نویسنده مسئول حتما باید از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران باشد.

 

ضمن تشکر از نویسندگان محترم مقالات اساتید، محققین و دانشجویان محترم به استحضار می رساند پیرو ساماندهی و ارتقا کیفیت مقالات نویسندگان و دریافت مقالات از نویسندگان مختلف در نشریه مرتع و آبخیزداری بدینوسیله اعلام می گردد به صورت سالانه هر نویسنده محترم در سال تنها 3 مقاله می تواند به نشریه مرتع و آبخیزداری ارسال نماید و نشریه این مقالات را در فرایند داوری قرار خواهد داد. تعداد بیشتر از 3 مقاله برای هر نویسنده  در دستور کار قرار نخواهد گرفت. بدیهی است که در هر مقاله ترتیب اسم نویسنده اهمیت ندارد و در هر جای مقاله قرار گیرد مشمول این مصوبه خواهد شد. لذا از نویسندگان محترم درخواست می گردد سایر مقالات خود را به سایر نشریات ارسال نمایند.

امید است بتوانیم با ارتقا کیفیت مقالات متنوع گامی موثر در تولید علم و دانش مرتبط با  اهداف و چشم انداز نشریه مرتع و آبخیزداری برداریم.

 

 آماده سازی و تنظیم مقاله بعد از پذیرش چاپ:

 

نویسنده محترم

 

 • با توجه به اینکه مقاله شما در نشریه مرتع و آبخیزداری پذیرش شده است، لطفا فایل اصلی مقاله را تنظیم نمایید و سپس از طریق سامانه بازنگری فرمایید. تنظیم مقاله بدین صورت است که بایستی در فایل اصلی مقاله در زیر عنوان مقاله در قسمت چکیده های انگلیسی و فارسی اسامی نویسندگان به ترتیب همراه با سمت های آنها اضافه گردد.

 

 •  قابل ذکراست نویسنده مسئول مشخص شده و شماره تماس و ایمیل آن نیز در هر دو چکیده زیرنویس گردد.

 

 • در زیر عنوان نویسندگان بایستی تاریخ های دریافت و پذیرش مقاله نیز درج گردد که اطلاعات آن در سامانه موجود می باشد.

 

 •  تاریخ ها در قسمت چکیده انگلیسی بایستی به صورت چکیده انگلیسی درج گردد.

 

 • در متن اصلی مقاله اسامی افراد و ارجاعات فقط به صورت شماره منبع می باشد و از آوردن اسامی افراد در متن اصلی خودداری گردد.

                                 " ضروری است نویسندگان محترم نگارش مقاله خود را به گونه‌ای تنظیم نمایند که کلیه رفرنس ها و ارجاعات در انتها قرار گیرد."

 

 

1- عنوان مقاله

عنوان مقاله لازم است به‌خوبی و به‌وضوح حوزة پژوهش را آشکار ‌سازد، شرح نتایج را بیان ‌دارد و سؤال‌هایی دربارة تحقیق در ذهن خواننده پدید ‌آورد. عنوان مقاله باید کاملاً معرف موضوع مقاله و روشن و شفاف باشد، به‌‌طوری که خواننده با خواندن آن در جریان موضوع مقاله قرار گیرد.

 

2- مشخصات مؤلفان

نام و نام خانوادگی کامل مؤلفان به ترتیب در ذیل عنوان مقاله درج می‌شود. سایر مشخصات مؤلفان از جمله مرتبة علمی - دانشگاهی، وابستگی سازمانی مؤلفان و کشور آنها نیز باید قید گردد. همچنین، یکی از مؤلفان باید به عنوان مؤلف مسئول معرفی شود و تلفن ثابت و همراه، نمابر، آدرس پستی و پست الکترونیکی مؤلف مسئول از مشخصاتی است که باید ذکر گردد.

 

3- چکیده

چکیده حاوی مطالب کل مقاله در یک پاراگراف، بدون درج شکل، نمودار و منبع، 150 تا 250 کلمه، و برگرفته از پیکرة اصلی مقاله (مقدمه، روش تحقیق، نتایج و نتیجه‌گیری کلی) است. چکیده مقاله به زبان انگلیسی، برگردان کامل عنوان، نویسندگان و مشخصات آنها، متن چکیده و واژه‌های کلیدی فارسی است.

 

4- کلیدواژگان

کلیدواژگان مقاله شامل کلماتی است که پایه و اساس مقاله را تشکیل می‌دهند، به‌طوری که اگر فردی بخواهد به مطالب داخل مقاله یا مطالب سایر مقالات در همان حوزه دست یابد، از طریق جستجو با این کلمات به مقصود خود برسد. کلیدواژگان مقاله شامل 5 تا 7 واژه و به ترتیب الفبایی است که با ویرگول از هم جدا می‌شوند. در بخش انگلیسی کلیدواژگان با حروف کوچک درج می‌شوند (مگر در مورد اسامی خاص و کلماتی که حرف اول آنها بزرگ است).

 

5- پیکرة اصلی مقاله

در تعیین ساختار مقاله توجه به این نکته راهگشاست که بخش نتایج تعیین کنندة مطالب و ساختار کل مقاله است. محرک اصلی هر مقاله‌ای نتایج آن است.

 • الف: مقدمه
     مقدمه باید با طرح مسئله و مرور پژوهش‌های انجام شده و جمع‌بندی آنها هدف پژوهش را توجیه کند.
 • ب: روش‌شناسی

           بایستی منطقه مورد مطالعه و  روش کار به کار رفته، شیوه اجرای پژوهش، طرح آماری و روش‌های ارزیابی توضیح داده شود.

 • ج: نتایج

           تمامی نتایج کیفی و کمی به‌دست آمده در این قسمت ارائه گردد. در صورت نیاز می‌توان موضوعات را طبقه‌بندی نموده و از جدول، منحنی، نمودار و یا تصویر استفاده گردد.

 • د: بحث و  نتیجه‌گیری

           با توجه به هدف و یافته‌های سایر پژوهش‌ها، نتایج تجزیه و تحلیل و درباره آنها بحث و نتیجه‌گیری می‌شود. نگارنده در همین قسمت می‌تواند پیشنهاد‌های لازم را ارائه کند.

 

6- سپاس‌گزاری

این قسمت که در انتهای مقاله درج می‌‌شود به اختیار مؤلف / مؤلفان مقاله، به تشکر و قدردانی از اشخاص یا مؤسسات اختصاص دارد.

 

7- References

نحوه تنظیم منابع در بخش‌های بعدی ارائه شده است.

 

8- خلاصه انگلیسی

شامل عنوان انگلیسی مقاله، مشخصات انگلیسی مؤلفان و آدرس آنها، چکیده انگلیسی (Abstract) و کلیدواژگان انگلیسی (Keywords) است که عینا بصورت یک پارگراف ترجمة همین موارد در بخش فارسی هستند.

 

شیوة نگارش

الف: مقالات صرفا باید در فایل template لینک زیر و در style ارسال شود. ابتدا روی لینک زیر کلیک راست فرمایید و با انتخاب save as link... ابتدا آن را ذخیره کرده و سپس باز فرمایید.

فایل قالب بندی شده

 

 • نام‌های علمی لاتینی به صورت ایتالیک تایپ شوند.
 • واحدهای استفاده شده در مقاله باید در سیستم متریک باشد.
 • کلیه اعداد در مقاله و جداول باید به فارسی باشند و اعشار آنها باید به صورت ممیز (اسلش) باشد، مثلا 58/10.
 •  عددنویسی در متن نوشتاری در  جایی که به صورت عددی و محاسباتی منظور نباشد، اعداد به حروف نوشته می‌شوند.

 

ب: تنظیم جدول و شکل

 • اطلاعات جداول، نباید به صورت منحنی و یا به شکل دیگر در مقاله تکرار شوند. شماره و عنوان در بالای جدول ذکر گردد.
 • هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد.
 • توضیحات اضافی عنوان و متن جدول، به صورت زیرنویس ارائه می‌گردد.
 •  شرح شکل یا جدول به صورت عبارت است و در انتهای آن نقطه قرار نمی­گیرد.
 • کلیه اعداد در اشکال (محور افقی و عمودی اشکال) و جداول باید به فارسی (و نه انگلیسی) باشند و اعشار آنها باید به صورت ممیز باشد (مثلا 58/10).
 • فرمت جداول به صورت بدون خطوط افقی بوده و هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد، و چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، می‌توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.
 • شکل‌های هر مقاله شامل منحنی، نمودار، عکس و نقشه بوده و همه به‌طور یکسان به­عنوان شکل شماره‌گذاری می‌شوند. شماره و عنوان شکل‌‌ها در پائین بیاید.
 • عکس‌ها باید واضح، مطالب آنها خوانا و دارای مقیاس باشند. ذکر ماخذ عکس‌ها یا شکل‌هایی که از منابع دیگر اقتباس شده‌اند، الزامی است. همچنین کلیه اطلاعات موجود در شکل باید به صورت فارسی و با قلم B Nazanin باشند.
 • مجله مرتع و آبخیزداری  به صورت سیاه و سفید چاپ خواهد شد. لذا از ارائه شکل و نمودار رنگی خودداری شود و حجم فایل کمتر از یک مگابیت باشد. در صورت ضرورت چاپ بعضی از صفحات به‌صورت رنگی، هزینة آن باید توسط نویسنده مقاله پرداخت شود. در این رابطه رعایت نکات زیر الزامی است:
 • جدول و نمودارها به صورت اصل (Word, Excel) و یا تصویر با دی.پی.آی 600 باشد.

 

ج: References

 •  ارجاع به منابع در متن، به صورت شماره رفرنس ها باشد و بایستی رفرنس های به ترتیب حروه الفبای انگلیسی تنظیم و سپس شماره گذاری در داخل متن انجام گردد. قابل ذکر است از ارجاع به صورت نام خانوادگی  در داخل متن خودداری شود.  
 •  دقت شود تمامی منابع ارجاع شده در متن باید در منابع ذکر شده باشند، و برعکس؛ یعنی، تمامی منابع درج شده در فهرست منابع باید در متن ارجاع داشته باشند، در غیر این صورت از فهرست منابع حذف می‌شوند.
 • در بخش منابع، کلیة منابع به انگلیسی و به ترتیب (حروف الفبا) شماره ارائه می‌شوند. در ترجمه انگلیسی دقت شود که ترجمة صحیح و بدون اشکال ارائه گردد و برای منابع فارسی، فرانسه، اسپانیایی و هر زبان غیر از انگلیسی، عنوان انگلیسی مندرج در بخش چکیدة انگلیسی آن مرجع و بدون تغییر ارائه گردد.
 •  نحوة ارائه منابع در انتهای مقاله به شرح زیر است:

 

1- مقالات منتشره در نشریات ادواری: بعد از ارائة نام خانوادگی و نام مؤلفان، (سال چاپ)، عنوان کامل مقاله، نام کامل نشریه، شماره و جلد نشریه و شماره صفحات. در مقالات بیش از یک مؤلف، از کلمة and قبل از آخرین مؤلف استفاده می‌شود. مثال:

 

 [1] Vandekerckhove, L., Poesen, J. and Govers, G. (2003). Medium-term gully headcut retreat rates in Southeast Spain determined from aerial photographs and ground measurements. Catena, 50(1), 329-352.

 

[2] Berkes, F., Colding, J. and Folke, C. (2000). Rediscovery of   traditional ecological knowledge as adaptive management. Journal of Ecological Applications, 10, 1251–1262.

 

2- کتاب: ترتیب مؤلفه‌های معرف کتاب اعم از تألیف، ترجمه، گردآوری، از نوع چاپی، الکترونیکی برخط، و بر لوح فشرده به ترتیب زیر درج می‌گردد:

 

نام خانوادگی مؤلف اول، نام؛ نام خانوادگی مؤلف دوم، نام؛ ... (سال انتشار به لاتین). عنوان  کامل  اثر، نام خانوادگی و نام مترجم / ویراستار، ناشر، محل نشر. در کتب بیش از یک مؤلف، از کلمة and قبل از آخرین مؤلف استفاده می‌شود.

 

[3] Ahmadi, H. and  Feiznia, S. (2006). Quaternary Formation, 2ed Edition, University of Tehran press.

 

3 مقالات  همایشها  و  کنفرانسها

 مقالات کنفرانس‌ها و همایش‌ها نیز مانند مقالات منتشر شده در نشریات ادواری درج می‌شود، با چند تفاوت به شرح زیر:

 

 نام خانوادگی مؤلف اول، نام؛ نام خانوادگی مؤلف دوم، نام. (سال انتشار به لاتین)، عنوان کامل مقاله شامل عنوان اصلی و فرعی، عنوانکاملهمایشیا کنفرانس، روز/ ماه/ فصل، شهر برگزارکننده، کشور برگزارکننده، ص.

 

 در نوع الکترونیکی، آدرس کامل سایت برای نسخه‌های الکترونیکی/ شمارة سی دی یا لوح فشرده، شمارة DIO.

 

[4] Adelpour, A.A., Soufi, M. and Behnia, A.K. (2004). Channel erosion thresholds for different land uses assessed by concentrated overland flow on a silty loam. Conserving Soil and Water for Society: Sharing Solutions. ISCO 200-13th International Soil Conservation Organization Conference, Brisbane, Australia, pp. 499–508.

 

 4 - آدرس سایت

 

در ارجاع به آدرس سایت، پس از درج کامل آدرس سایت، با درج  سانتی متر1 فاصله تاریخ رویت سایت درون کمان درج میشود.

 

[4] http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,920400,00.html   (27/06/2013). 

 

 در انتهای آدرس، پس از اعمال یک سانتی متر، تاریخ رویت سایت به صورت سال، ماه، روز درون کمان درج شود.

 

 د: فرمول  نویسی

 • ترتیب حروف و اعداد در فرمول‌ها و مجموعه‌ها از چپ به راست است.
 • درج فاصله در فرمول‌ها اهمیت خاصی دارد و خواندن ساده‌تر فرمول را میسر می‌سازد، آن هم در شرایطی که کل فرمول در یک سطر جای نگیرد و در دو یا چند سطر شکسته شود.
 • بین اندیس (بالا و پایین) و پایة اندیس هیچ فاصله‌ای منظور نمی‌شود. همچنین اگر اندیس عبارت ریاضی و دارای عملگر باشد، هیچ فاصله‌ای میان اجزای اندیس منظور نمی‌شود.