پرسش‌های متداول

1- آیا جهت چاپ و یا بررسی مقالات، نویسندگان باید به نشریه هزینه ای پرداخت نمایند؟

بله. جهت تامین هزینه های داوری، ویراستاری و صفحه آرایی، نویسندگان محترم میبایست مبلغی را پرداخت نمایند. میزان هزینه واریزی در بخش اخبار سامانه و راهنمای نویسندگان مشخص شده است.

2- مدت زمان داوری یک مقاله چقدر می باشد؟میانگین این مدت زمان وابسته به زمان پاسخ گویی داوران و مراحل بررسی می باشد ولی معمولا دو ماه می باشد. برای دریافت اطلاعات دقیقتر می توانید به بخش اطلاعات آماری نشریه مراجعه فرمایید. 3- پیگیری مقاله ارسال شده به سامانه به چه صورت است؟

از دو روش زیر می توانید استفاده نمایید:


الف- مراجعه به سامانه نشریات و با رمز و پسورد وارد سامانه شوید.


ب- ایمیل به کارشناس نشریه

4- مقاله خود رابه چه صورت برای نشریه ارسال کنیم؟

1- ثبت نام در سامانه 


2- وارد نمودن اسامی و سمت تمامی نویسندگان در سامانه (به فارسی و انگلیسی)


3- آپلود تمامی فایل های ستاره‌دار، فرم تعهد نامه و فرم تعارض منافع در سامانه

5- آیا تغییر اسامی نویسندگان امکان پذیر می باشد؟

خیر. با توجه به تعهد نامه ارسالی، نام و ترتیب نویسندگان مشخص می شود. بدین ترتیب پس از ارسال مقاله در سامانه امکان هیچگونه تغییری وجود ندارد .لذا در ارسال نام نویسندگان دقت کافی صورت گیرد.

6- وضعیت مقاله من در سامانه به صورت "تکمیل داوری" ثبت شده است. به چه معنی می باشد؟

اگر مقاله در مرحله اولیه و یا نهایی باشد بدین معنی است که جواب داوری دریافت شده است و توسط سردبیر در حال بررسی می باشد و جوابیه از طریق سامانه ارسال خواهد شد. لذا از تماس با نشریه خودداری فرمایید چون به محض بررسی، نتیجه به نویسندگان اعلام خواهد شد.

7- صدور نامه پذیرش به چه صورت می باشد؟

برای دریافت نامه پذیرش، نویسنده مسئول می‌تواند پس از پذیرش نهایی مقاله گواهی پذیرش را از سامانه دریافت نماید و یا در صورت نیاز به امضاء و مهر نشریه به کارشناس نشریه ایمیل ارسال نماید.

8- آیا می توان مقاله خود را به چند مجله ارسال نمود؟

خیر. این خلاف اخلاق در نشر است. اگر چنین کاری صورت بگیرد مقالۀ شما چاپ نخواهد شد و اگر چاپ شده باشد از آن سلب اعتبار خواهد شد. سپس نام شما در لیست سیاه مجله قرار خواهد گرفت و هیچ مقالۀ دیگری از شما پذیرفته نخواهد شد. 

9- آیا می‌توان چند مقاله به طور همزمان برای چاپ به مجله ارسال نمود؟

هر نویسنده می تواند حداکثر دو مقاله به طور همزمان ارسال نماید.