نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

 

اسامی داوران همکار در دوره 75 (سال 1401)

نام و نام خانوادگی                        سمت / سازمان            Publons ID

عباس احمدی

هیئت علمی دانشگاه تبریز

 

علی اذره

 هیئت علمی دانشگاه جیرفت

AAZ-9617-2021

حسین ارزانی

هیئت علمی دانشگاه تهران

ABG-3447-2021

محمدرضا اشرف زاده

هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

 

جلال امینی

هیئت علمی دانشگاه تهران

 

هادی آتشی

هیئت علمی  دانشگاه شیراز

 

حسین ارزانی

هیئت علمی دانشگاه تهران

ABG-3447-2021

محسن باقری بداغ آبادی

هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

 

عبدالرضا بهره مند

هیئت علمی دانشگاه گرگان

 

محمد جعفری

هیئت علمی دانشگاه تهران

 

اعظم جعفری

هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

زینب جعفریان

هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

فاطمه جهانی شکیب

هیئت علمی دانشگاه بیرجند

 

حجت اله خدری غریب وند

هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

 

حسن خسروی

هیئت علمی دانشگاه تهران

AAP-2403-2020

قاسمعلی دیانتی تیلکی

هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 

فاطمه رجایی

هیئت علمی دانشگاه زنجان

 

مسلم رستم پور

هیئت علمی دانشگاه بیرجند

 

الهام رفیعی ساردوئی

هیئت علمی دانشگاه جیرفت

AAZ-9555-2021

محمدعلی زارع چاهوکی

هیئت علمی دانشگاه تهران

AAW-4194-2021

اصغر زارع چاهوکی

هیئت علمی دانشگاه یزد

 

علیرضا سپه وند

هیئت علمی دانشگاه لرستان

 
فریدون سلیمانی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

فرشاد سلیمانی ساردو

هیئت علمی دانشگاه جیرفت

 

محسن شرافتمند راد

هیئت علمی دانشگاه جیرفت

 

سعید شفیعی

هیئت علمی دانشگاه جیرفت

 

اسماعیل شیدای کرکج

هیئت علمی دانشگاه ارومیه

 

عطااله شیرزادی

هیئت علمی دانشگاه کردستان

AAX-9800-2020

احمد صادقی پور

هیئت علمی دانشگاه سمنان

 

علی طویلی

هیئت علمی دانشگاه تهران 

AAE-1173-2022

پدرام عطارد

هیئت علمی دانشگاه تهران

 

بهناز عطائیان

هیئت علمی دانشگاه ملایر

 

لیلا عوض پور

دانشگاه تهران

 

سمیه دهداری

هیئت علمی دانشگاه شیراز

 

هادی فدایی

دانشگاه علوم انتظامی امین

 

محمد فرزام

دانشگاه فردوسی مشهد

 

محسن فرزین

هیئت علمی دانشگاه یاسوج

 

سامره فلاحتکار

هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 

مهرنوش قدیمی

هیئت علمی دانشگاه تهران

 

جمشید قربانی

هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

 

مهدی قربانی

 هیئت علمی دانشگاه تهران

 

منصوره قوام

هیئت علمی دانشگاه کاشان

 

مجید کریم پور ریحان

هیئت علمی دانشگاه تهران

 

حمیدرضا کشتکار

هیئت علمی دانشگاه تهران

W-5255-2019

امیر رضا کشتکار

هیئت علمی دانشگاه تهران

 

مهدی کلاهی

هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

 

امیر گندمکار

هیئت علمی دانشگاه دانشگاه آزاد نجف آباد

 

یاسر محمدی

هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان

 

رئوف مصطفی زاده

هیئت علمی دانشگاه هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

 

مهدی معمری

هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

ABF-7521-2021

مرتضی مفیدی چلان

هیئت علمی دانشگاه ارومیه

 

آرش ملکیان

هیئت علمی دانشگاه تهران

AAQ-8861-2020

رضا مهاجر

هیئت علمی دانشگاه پیام نور شهرکرد

 

سیدروح اله موسوی

هیئت علمی دانشگاه تهران

 

حمیدرضا ناصری

هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

سعیده ناطقی

 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

 

علی اکبر نظری سامانی

هیئت علمی دانشگاه تهران

 

محمدجواد نعمت الهی

دانشگاه سمنان

 

علی اصغر نقی پور

هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

 

مریم یزدان پرست

دانشگاه تهران

 

رستم یزدانی بیوکی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی یزد

 

حسن یگانه

هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

C-2285-2018

شهرام یوسفی خانقاه

هیئت علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان