نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

 

اسامی داوران همکار در دوره 74 (سال 1400)

نام و نام خانوادگی                        سمت / سازمان            Publons ID

مهدیه ابراهیمی

هیئت علمی دانشگاه زابل

AAA-7826-2022

حسن احمدی

 هیئت علمی دانشگاه تهران

 

خالد احمدآلی

هیئت علمی دانشگاه تهران

 

مریم آذرخشی

هیئت علمی دانشگاه تربت حیدریه

 

حسین آذرنیوند

هیئت علمی دانشگاه تهران

 

علی اذره

هیئت علمی  دانشگاه جیرفت

AAZ-9617-2021

حسین ارزانی

هیئت علمی دانشگاه تهران

ABG-3447-2021

ایمان اسلامی

هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 

عبدالمجید احمدی

هیئت علمی دانشگاه بزرگمهر قائنات

 

محمود آذری

هیئت علمی دانشگاه فردوسی

 

اباذر  اسمعلی عوری

هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

 

خالد  اوسطی

هیئت علمی دانشگاه کردستان

AAY-1004-2020

مریم آذرخشی

هیئت علمی دانشگاه تربت حیدریه

 

محمد­­باقر آرایش

هیئت علمی دانشگاه آزاد ایلام

 

مسعود بازگیر

هیئت علمی دانشگاه ایلام

 

محسن باقری بداغ آبادی

هیئت علمی موسسه آب و خاک ،کرج

H-5681-2017

بهرام بختیاری

هیئت علمی دانشگاه باهنر کرمان

 

غلامرضا باژیان

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

 

جواد بذرافشان

هیئت علمی دانشگاه تهران

 

عبدالرضا بهره مند

هیئت علمی دانشگاه گرگان

AAC-2568-2022

جواد پور رضائی

هیئت علمی دانشگاه صنعتی خانم الانبیا بهبهان

 

مصطفی ترکش

هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

 
محمد جعفری

هیئت علمی دانشگاه تهران

 

رضا جعفری

هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

 

اعظم جعفری

هیئت علمی دانشگاه باهنر کرمان

 

سید­اکبر جوادی

واحد علوم وتحقیقات

AAW-7554-2021

زینب جعفریان

هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

اسفندیار جهانتاب

هیئت علمی دانشگاه فسا

 

مسیب حشمتی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  کرمانشاه

 

ابراهیم حق شناس

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

 

حسن خسروی

هیئت علمی دانشگاه تهران

AAP-2403-2020

شهرام خلیقی سیگارودی

هیئت علمی دانشگاه تهران

 

علیرضا خوانین زاده

هیئت علمی دانشگاه اردکان

 

سمیه دهداری 

هیئت علمی دانشگاه صنعتی خانم الانبیا بهبهان

 

امین ذرتی پور

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

احمد رحیمی

سازمان امور عشایرایران

 

دامون رزمجویی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 

حامد رضایی

هیئت علمی دانشگاه گلستان

 

عبدالمطلب رضائی

هیئت علمی دانشگاه تهران

 

مسلم رستم پور

هیئت علمی دانشگاه بیرجند

 

محمد رستمی خلج

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

 

الهام رفیعی ساردوئی

هیئت علمی دانشگاه جیرفت

AAZ-9555-2021

مهدی رمضان زاده

هیئت علمی دانشگاه مازندران

 

سلمان زارع

هیئت علمی دانشگاه تهران

 

محمدعلی زارع چاهوکی

هیئت علمی دانشگاه تهران

AAW-4194-2021

رفعت  زارع بیدکی

هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

 

غلامرضا زهتابیان

هیئت علمی دانشگاه تهران

 

علیرضا  سپه وند

هیئت علمی دانشگاه لرستان

 

فریدون سرمدیان

هیئت علمی دانشگاه تهران

 

فرشاد سلیمانی ساردو

هیئت علمی دانشگاه جیرفت

 

مهشید سوری

مرکز تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

 

محسن شرافتمند راد

هیئت علمی دانشگاه جیرفت

 

محمد شریفی پیچون

هیئت علمی دانشگاه یزد

 

سعید شفیعی

هیئت علمی دانشگاه جیرفت

 

هیمن شهابی

هیئت علمی دانشگاه لرستان

J-1591-2017

کوروش شیرانی

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

 

عطا الله شیرزادی

هیئت علمی دانشگاه کردستان

AAX-9800-2020

محمد طهمورث

هیئت علمی دانشگاه تهران

AAX-2305-2021

علی طویلی

هیئت علمی دانشگاه تهران

AAE-1173-2022

مهدی عابدی

هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

N-9162-2019

نوراله عبدی

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد اراک

 

اسماعیل علیزاده

دانشگاه تهران

 

امیر علم بیگی

هیئت علمی دانشگاه تهران

 

لیلا عوض پور

دانشگاه تهران

 

غدیر عشور نژاد

هیئت علمی دانشگاه مازندران

 

بهناز  عطائیان

هیئت علمی دانشگاه ملایر

 

محمد عواطفی همت

هیئت علمی دانشگاه تهران

 

مهدی غلامنیا

هیئت علمی دانشگاه آزاد سنندج

AAO-3003-2021

ابوالحسن فتح آبادی

هیئت علمی دانشگاه گنبد کاووس

 

محمد فرجی

هیئت علمی  دانشگاه بهبهان

 

محسن فرحبخش

هیئت علمی دانشگاه تهران

 

سادات فیض نیا

هیئت علمی دانشگاه تهران

 

بختیار فتاحی

هیئت علمی دانشگاه ملایر

 

هادی فدایی

هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

 

جلیل فرزاد مهر

هیئت علمی دانشگاه تربت حیدریه

 

محسن فرزین

هیئت علمی دانشگاه یاسوج

 

مهدی قربانی

هیئت علمی دانشگاه تهران

 

الهام قهساره اردستانی

هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

 

هدی قاسمیه

هیئت علمی دانشگاه کاشان

 

محمد قیطوری

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

 

محمد کاوسی کلاشمی

هیئت علمی دانشگاه گیلان

 

پرویز کرمی

هیئت علمی دانشگاه کردستان

AAY-1840-2020

مجید کریم پورریحان

هیئت علمی دانشگاه تهران

 

مهدی کلاهی

هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

 

امیر رضا کشتکار

هیئت علمی دانشگاه تهران

 

حمیدرضا کشتکار

هیئت علمی دانشگاه تهران

W-5255-2019

نادیا کمالی

هیئت علمی  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

N-2749-2017

یحیی کوچ

هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 

ناصر مشهدی

هیئت علمی دانشگاه تهران

 

جواد معتمدی

هیئت علمی  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

 

مهدی معمری

هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

ABF-7521-2021

علیرضا مقدم نیا

هیئت علمی دانشگاه تهران

AAZ-7100-2021

آرش ملکیان

هیئت علمی دانشگاه تهران

AAQ-8861-2020

یاسر محمدی

هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان

 

مرتضی مفیدی چلان

هیئت علمی دانشگاه ارومیه

 

بهرام ملک محمدی

هیئت علمی دانشگاه تهران

 

رضا مهاجر

هیئت علمی دانشگاه پیام نور شهرکرد

 

معصومه  موقری رودپشتی

هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

حسن  میرسید حسینی

هیئت علمی دانشگاه تهران

 

حمید رضا ناصری

هیئت علمی دانشگاه تهران

 

علی اکبر نظری سامانی

هیئت علمی دانشگاه تهران

 

محمدجواد نعمت الهی

دانشگاه سمنان

 

سعیده ناطقی

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

 

کمال نبی اللهی

هیئت علمی دانشگاه کردستان

 

حبیب نظر نژاد

هیئت علمی دانشگاه ارومیه

 

افشین هنربخش

هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

 

خلیل ولیزاده کامران

هیئت علمی دانشگاه تبریز

ABC-1306-2020

محمدرضا یزدانی

هیئت علمی دانشگاه سمنان

 

مطفی یعقوب زاده

هیئت علمی دانشگاه بیرجند

 

حسن یگانه

هیئت علمی دانشگاه گرگان

C-2285-2018

شهرام  یوسفی خانقاه

هیئت علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان