نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تحلیل منطقه‌ای فراوانی سیلاب با استفاده از روش رگرسیون چند‌متغیره (مطالعۀ موردی: ایستگاه‌های آب‌سنجی استان قزوین)

جمال مصفایی؛ داود اخضری؛ سعید رشوند؛ جواد عطایی

دوره 68، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 821-833

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.56964

چکیده
  تعیین دبی اوج سیل برای دوره‏های برگشت مختلف یکی از پارامترهایِ مهمِ طراحیِ سازه‏های کنترل سیل است. مشکل عمدة برنامه‏ریزان در مقابله با سیل فقدان داده یا بی‌کفایتی داده‏های موجود است. تعمیم نتایج از مناطق دارای آمار به مناطق فاقد آمار یکی از مطمئن‏ترین راهکارهاست. هدف اصلی این تحقیق نیز تحلیل منطقه‏ای فراوانی سیلاب در استان ...  بیشتر