نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
رفتار چرایی گاو دورگه در مراتع تزخراب ارومیه

محمد فیاض؛ حسین پیری صحراگرد؛ حسن یگانه؛ انور سور؛ میر طاهر قائمی

دوره 66، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 549-563

https://doi.org/10.22059/jrwm.2014.50030

چکیده
  درک جامع و درست رفتار چرایی دام‌ها در به حداکثر رساندن محصولات دامی کمک می‏کند. علاوه بر این، شناخت خوبِ رفتار چرایی دام‌ها این امکان را می‏دهد تا آثار دام‌ها را در مراتع پیش‌بینی و در نهایت، بتوانیم چرای دام‌ها را به بهترین شکل مدیریت کنیم. همچنین، با شناخت رفتار چرایی دام‌های مختلف می‏توان در جهت استفادة بهینه از علوفة مراتع ...  بیشتر