نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی رسوبدهی جاده‏های جنگلی با استفاده از مدل های WARSEM، SEDMODL و اندازه گیری مستقیم تحت شبیه سازی باران

عطااله کاویان؛ عطا صفری؛ آیدین پارساخو

دوره 69، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 167-186

https://doi.org/10.22059/jrwm.2016.61742

چکیده
  این تحقیق، به بررسی و برآورد میزان رسوبدهی جاده­های جنگلی حوزه آبخیز دارابکلا با استفاده از مدل­های WARSEM و SEDMODL پرداخته و به‌منظور ارزیابی نتایج حاصل، با استفاده از شبیه­‏ساز باران به صورت مستقیم میزان تولید رسوب در سطح جاده‎های مذکور اندازه­گیری شد. به‌منظور اجرای مدل­های WARSEM و SEDMODL، عملیات صحرایی برای اندازه­گیری ...  بیشتر