نویسنده = رسول مهدوی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تخریب اراضی با استفاده از شاخص کارایی مصرف آب و خشکسالی (مطالعۀ موردی: استان فارس)

دوره 74، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 103-120

10.22059/jrwm.2021.314310.1550

هادی اسکندری دامنه؛ حمید غلامی؛ رسول مهدوی؛ اسدالله خورانی؛ جونران لی


2. ارزیابی متغیرهای اقلیمی دشت جیرفت با مدل HadCM3 در دوره‌های آتی

دوره 71، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 355-366

10.22059/jrwm.2018.218041.1060

سعید برخوری؛ رسول مهدوی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حمید غلامی