نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
سیلوی ترکیبی از هالکنموم (Halocnemum strobilaceum)، کهور (Prosopis juliflora) و یونجه برای تأمین علوفه دام در مناطق خشک

بهرام امیری؛ ناهید تکین؛ حسین قره داغی؛ بهروز رسولی

دوره 69، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 339-352

https://doi.org/10.22059/jrwm.2016.61687

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق معرفی منبع علوفه‏ای جدید و با ارزش از طریق ترکیب و سیلو کردن سه گونه‏ی یونجه، هالکنموم (Halocnemum strobilaceum)) و میوه کهور (Prosopis juliflor) و ارزیابی آن با استفاده از روش تجزیه تقریبی، روش تولید گاز و دام زنده می‏باشد. برای انجام این آزمایش ابتدا مقدار مناسبی از گونه‌های موردنظر جمع‌آوری گردید. سپس به‌وسیله چاپر به ابعاد ...  بیشتر