نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد فیروز آباد، دانشگاه آزاد، ایران.

2 کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

3 استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

4 استادیار دانشکده کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

چکیده

هدف از انجام این تحقیق معرفی منبع علوفه‏ای جدید و با ارزش از طریق ترکیب و سیلو کردن سه گونه‏ی یونجه، هالکنموم (Halocnemum strobilaceum)) و میوه کهور (Prosopis juliflor) و ارزیابی آن با استفاده از روش تجزیه تقریبی، روش تولید گاز و دام زنده می‏باشد. برای انجام این آزمایش ابتدا مقدار مناسبی از گونه‌های موردنظر جمع‌آوری گردید. سپس به‌وسیله چاپر به ابعاد کمتر از 5 سانتیمتر خرد شدند. در ادامه هالوکنموم(H)، میوه کهور(K)، یونجه(U) و ملاس(M) در چهار تیمار و با سه تکرار در قالب طرح آزمایشی بلوک کامل تصادفی به ترتیب  به نسبت 50: 20: 20:10 درصد، 50:30:10: 10 درصد، 50: 10: 30: 10 درصد و30: 30: 30: 10 درصد بر اساس وزن ماده خشک سیلو شدند. در پایان مدت آزمایش (28 روز)  ارزش علوفه‏ای این ترکیبات با استفاده از روش‌های استاندارد AOAC مورد ارزیابی قرار گرفت. به‌منظور برآورد میزان مصرف سیلوهای تهیه‌شده از سه رأس میش نژاد قشقایی یک‌ساله غیر شیرده با وزن5/2 ± 45 کیلوگرم و سه رأس بز ماده نژاد توده سیاه مویی یک‌ساله غیر شیرده با وزن
5/2 ±30 کیلوگرم بر اساس آزمایشی به‌صورت طرح اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار استفاده شد. نتایج نشان داد که ترکیب M10-U20-K20-H50 و M10-U30-K10-H50 طی دوازده ساعت اولیه دارای هضم پذیری بیشتری بودند. مطالعه ارزش غذایی ترکیبات سیلو شده در این تحقیق به روش تولید گاز نشان داد که ترکیب M10-U20-K20-H50 مقدار ماده آلی خشک، ماده آلی قابل‌هضم و انرژی متابولیسمی نسبتاً بالاتری دارد و بیشتر موردتوجه دام‌های موردمطالعه است. پس می‌توان آن را به‌عنوان یک ترکیب مناسب غذایی و اقتصادی پس از انجام تحقیقات تکمیلی توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Using Halocnemum Strobilaceum, Prosopis Juliflora, and Alfa-alfa Silage for Providing Forage of Livestock in Arid Areas

نویسندگان [English]

  • bahram amiri 1
  • nahid takin 2
  • hosien gharah daghi 3
  • behrouz rasouli 4

1 Assistant Professor, Department of Agriculture and Natural Resources , Islamic Azad University, Firoozabad Branch, I.R.IRAN.

2 postgragduated, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University, Arsanjan Branch, I.R.IRAN.

3 faculty member, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University, Arsanjan Branch, I.R.IRAN.

4 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Rasht Branch, I.R.IRAN.

چکیده [English]

In this study, a new and valuable forage source was introduced with combination and silage of alfa-alfa, Halocnemum and Mesquite via chemical, gas production and in vivo methods. To perform this research, first the right amounts of the species were collected. Then they were cut by chopper to the dimensions of less than 5 cm. Then, Halocnemum, mesquite fruit, alfalfa and molasses were silaged according to dry matter weight in 4 treatments with three replications in a RCBD. These treatments include: 50H-10K-30U-10M, 50H-20K-20U-10M, 50H-30K-10U-10M, 30H-30K-30U-10M. At the end of experiment (28 d) the amounts of silage qualitative factors were measured using standard methods suggested by AOAC. 3 Ghashghaee yearlong sheep (45+2.5 kg) and 3 Toodeh siah yearlong goats(30 +2.5 kg) used in a split-plot scheme with 3 replications for estimation of silage consumption. According to the results, 50H-20K-20U-10M and 50H-10K-30U-10M treatments
have the most digestibility at 12 hours of incubation. Study of silage nutritional value by gas production methods indicated that 50H-20K-20U-10M treatment has the greatest amount of DOM, OMD. DMD and ME were consumed more by the livestock. Therefore, we can recommend it as an appropriate combination with economic and feeding benefits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gas production
  • silage
  • forage quality
  • Halocnemum
  • Mesquite