نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
اثر شدت آتش بر تراکم بانک بذر خاک گروه‌های کارکردی گیاهان (مطالعه موردی پارک ملی گلستان)

مینا باشماغی؛ رضا عرفانزاده؛ مهدی عابدی

دوره 70، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 43-55

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.61965

چکیده
  در این مطالعه تغییرات بانک بذر خاک در دو پوشش گندمی و درختچه­ای آتش­سوزی­ شده که بیان­گر شدت­های مختلف آتش (کم‌وزیاد) بود، بررسی شد. نمونه­برداری خاک از سایت شارلق واقع در پارک ملی گلستان انجام شد؛ بنابراین تعداد 10 نمونه خاک شامل 5 درختچه و نیز 5 قطعه پوشش گندمی در سایت کنترل و نیز تعداد 5 درختچه و 5 قطعه پوشش گندمی سوخته به‌عنوان ...  بیشتر