کلیدواژه‌ها = رودخانة فیروزه -شاهجوب
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات مورفولوژیکی رودخانه و ارتباط آن با فرایندهای حاکم (مطالعة موردی: رودخانة فیروزه- شاهجوب)

دوره 66، شماره 1، بهار 1392، صفحه 43-58

محبوبه حاجی بیگلو؛ محمدتقی دستورانی؛ عباسعلی قزل سوفلو؛ محمد رضا اختصاصی