پهنه‌بندی سیل منطقۀ لرستان و ارائۀ راهبردهای افزایش تاب‌آوری با رویکرد مدیریت بحران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران.

2 استادیار دانشگاه فارابی، تهران، ایران.

3 مدرس دانشگاه آزاد، تهران، ایران.

چکیده

 ارزیابی و برنامه­ریزی مدیریت بحران با رویکرد سوانح طبیعی سیل مؤلفه­های زیادی را در بر می‌گیرد. در این راستا یکی از ارکان اساسی مدیریت ساخت بر اساس تاب­آوری می­باشد. با این دیدگاه توجه به اولویت­های برنامه­ریزی و پژوهشی حال و آیندۀ کشورمان نشان می‌دهد که مدیریت ساخت در نواحی سیل خیز یکی از مهم­ترین اولویت­های مطالعات و برنامه­ریزی توسعۀ پایدار در کشور مطرح می­باشد. با توجه به بررسی­های انجام شده منطقۀ مورد مطالعه جزء مناطق سیل خیز می­باشد و با توجه به سیل­های اتفاق افتاده خسارت­های جانی و زیر بنایی زیادی را در این منطقه شاهد بوده­ایم. بررسی ساخت و ساز­های سکونتگاه ها در منطقۀ مورد مطالعه نشان می­دهد که با رویکرد مدیریت ساخت بسیاری از ساخت و سازهای انجام گرفته و در حال انجام این منطقه دارای چالش­های زیادی از رویکرد مدیریت بحران می­باشد. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی واز نظر روش و ماهیت پیمایشی و اکتشافی می­باشد. در این راستا در این مقاله پهنه­بندی سیل لرستان درسیستم GIS انجام و راهبردهای افزایش تاب‌آوری ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها