نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تأثیر پخش سیلاب بر کانی‌های رسی خاک‌ در استان بوشهر (مطالعۀ موردی: ایستگاه پخش سیلاب تنگستان)

علی جعفری؛ علی اکبر نظری سامانی؛ فاطمه توکلی راد

دوره 73، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 489-497

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.22682.0

چکیده
  در بیشتر پروژه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری، انجام پژوهش‌هایی برای پایش، ارزیابی و مقایسۀ نتایج با شاخص‌های مذکور در پروژه نیاز اساسی به شمار می­آید. در طرح‌های پخش سیلاب نیز وجود چنین ضرورتی جهت اندازه‌گیری، پردازش و ارزیابی اطلاعات به‏دست آمده از نتایج عملکرد آن، ضروری به نظر می‌رسد. ورود حجم زیادی از سیلاب محتوی املاح و ...  بیشتر

بررسی تأثیر پخش سیلاب بر روند تغییرات نفوذپذیری خاک در استان بوشهر

علی جعفری؛ فاطمه توکلی راد

دوره 67، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 515-524

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.53470

چکیده
  پخش سیلاب نقش مؤثری در بهبود و حاصلخیزی خاک، ذخیرة آب‌های زیرزمینی، احیا و تقویت پوشش گیاهی، و جلوگیری از حرکت شن‌های روان دارد. یکی از مشکلات عمدة طرح‌های پخش سیلاب ورود رسوبات به داخل سیستم‌های پخش و ته‌نشست مواد ریزدانه و درنهایت، کاهش نفوذپذیری است. به نظر می‌رسد، در طول زمان، در اثر ورود رسوبات ریزدانه به شبکه‌های پخش سیلاب، ...  بیشتر