نویسنده = محمدرضا فاضل پور عقدائی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تاثیر پروژه‌های پخش سیلاب بر ویژگی‌های خاک در استان یزد

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 983-997

10.22059/jrwm.2017.61202

محمد رضا فاضل پور عقدائی؛ حسین ملکی نژاد؛ محمدرضا اختصاصی؛ جلال برخورداری؛ اصغر زارع چاهوکی


2. روند تغییرات پوشش گیاهی در داخل و خارج قرق در مراتع تنگ لایبید استان یزد طی سال‏های 83-1379

دوره 69، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 229-244

10.22059/jrwm.2016.61776

علی بمان میرجلیلی؛ محمدرضا فاضل پور عقدائی؛ فریبا زکی زاده