نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
کاربرد ویژگی‌های ژئومورفومتری در نقشه‌برداری رقومی خاک با استفاده از منطق فازی و یادگیری ماشین

اصغر رحمانی؛ فریدون سرمدیان؛ سیدروح اله موسوی؛ سیدعرفان خاموشی

دوره 73، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 105-124

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.288580.1418

چکیده
  روش­های ­معمول نقشه­برداری خاک وابسته به نمونه­برداری متراکم، متأثر از مقیاس و دانش کارشناس می­باشد، بنابراین استفاده از رویکردهای جدید داده­کاوی در تهیۀ نقشۀ رقومی ویژگی­های خاک برای مرتفع نمودن مشکلات روش معمول هدف اصلی این تحقیق است. در این پژوهش 62 نمونه خاک از عمق 0-20 سانتی­متر براساس روش شبکۀ منظم (300 متر) و نظر کارشناس ...  بیشتر

تهیۀ نقشۀ تخریب خاک بر مبنای روش ژئوپدولوژی و مدل گلاسود با استفاده از سامانۀ اطلاعات جغرافیایی در شرق استان قزوین

خالد حاجی ملکی؛ سیدروح‌اله موسوی؛ منوچهر گرجی؛ فریدون سرمدیان

دوره 68، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 853-867

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.56967

چکیده
  امروزه، توجه به اهمیت حفاظت از منابع خاک در کشاورزی و منابع طبیعی با هدف جلوگیری از تخریب و انحطاط آن ضروری به نظر می‏رسد. تخریب‏ خاک و اراضی، به منزلة عاملی مستقیم، در تهدید محیط زیست جهانی، رفاه انسان و جامعه مشهود است. این تحقیق به منظور تهیة نقشة تخریب خاک در شرق استان قزوین انجام شد. نقشة خاک منطقه، با استفاده از روش ژئوپدولوژی، ...  بیشتر

مقایسه دقت نقشه خاک تهیه‌شده به روش ژئوپدولوژی و روش معمول ایران (مطالعة موردی: کوهین)

زهره علیجانی؛ فریدون سرمدیان؛ سید روح الله موسوی

دوره 67، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 93-102

https://doi.org/10.22059/jrwm.2014.50831

چکیده
  امروزه پیشرفت‌های وسیع در زمینة نقشه‏برداری سبب افزایش درجة خلوص و صحت نقشه‌های خاک شده است. روش‏های معمول نقشه‏برداری خاک، علاوه بر اینکه به مهارت و تجربة نقشه‏بردار در شناسایی و ترسیم مرزها بستگی دارد، مستلزم صرف هزینه و وقت بسیار زیادی است که نقشه‏برداری را با محدودیت‏هایی روبه‌رو می‏سازد. در این مطالعه از عکس‏های ...  بیشتر