نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
اثر آتش‌سوزی بر خصوصیات کمی و کیفی پوشش‌گیاهی علفزار ییلاقی (مطالعه موردی: سایت تحقیقاتی زاغه لرستان)

رضا سیاه منصور؛ نادیا کمالی

دوره 75، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 503-517

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.347771.1676

چکیده
  آتش‌سوزی سریع‌ترین عامل ایجاد تغییرات گسترده در پوشش گیاهی است. هدف این تحقیق بررسی برخی از این تغییرات است. بنابراین پس از تعیین منطقه معرف ترانسکت‌های چهار عدد ترانسکت 200 متری با فاصله 100 متر و 10 کوادرات یک متر مربعی ثابت بر روی هر یک از آن‌ها، واحدهای نمونه در هر عرصه را تشکیل داد. این سایت در سال‌های 1390و 1392 در آتش سوخت و در سال‌های ...  بیشتر

بررسی اثر کوتاه‏ مدت آتش‏ سوزی بر فرم ‏های رویشی و کلاس‏ های خوش‌خوراکی در مراتع زاغة لرستان

رضا سیاه منصور؛ حسین ارزانی؛ محمد جعفری؛ سید اکبر جوادی؛ علی طویلی

دوره 68، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 517-531

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.56135

چکیده
  آتش‏سوزی می‏تواند به عنوان ابزاری مهم و مدیریتی در سطح وسیعی از مرتع به منظور اصلاح ترکیب و تنوع زیستیِ اکوسیستم‏هایِ مرتعی به‏کار گرفته شود. به منظور بررسی اثر آتش‏سوزی در محدودة ایستگاه تحقیقاتی گیاهان مرتعی زاغه در 35 کیلومتری شمال شرقی خرم‏آباد شرقی با ارتفاع متوسط 1960 متر از سطح دریا این مطالعه انجام شد. مقایسة میانگین ...  بیشتر