نویسنده = حمید رضا ناصری
بررسی تأثیر اصلاح کننده‌ها در احیای بیولوژیک اراضی شور از منظر فنی و اقتصادی در نظرآباد، استان البرز

دوره 74، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 223-232

10.22059/jrwm.2020.293902.1439

شهرام یوسفی خانقاه؛ حسین آذرنیوند؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ محمد جعفری؛ حمید رضا ناصری


بررسی الگوی تغییرات پوشش‌گیاهی با استفاده از تصاویر سنجندۀ MODIS و ارتباط آن با بارش

دوره 72، شماره 3، آذر 1398، صفحه 843-852

10.22059/jrwm.2019.280679.1381

عبدالحسین محمدی؛ رضا قضاوی؛ روح الله میرزایی؛ حمید رضا ناصری


تغییر کیفیت علوفه گونه های مورد چرای شتر در منطقه مرنجاب

دوره 71، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1099-1109

10.22059/jrwm.2018.264225.1292

حمید رضا ناصری؛ ناطق لشکری صنمی؛ سید علی صادقی سنگدهی