نویسنده = حمید رضا ناصری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی الگوی تغییرات پوشش‌گیاهی با استفاده از تصاویر سنجندۀ MODIS و ارتباط آن با بارش

دوره 72، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 843-852

عبدالحسین محمدی؛ رضا قضاوی؛ روح الله میرزایی؛ حمید رضا ناصری


2. تغییر کیفیت علوفه گونه های مورد چرای شتر در منطقه مرنجاب

دوره 71، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1099-1109

حمید رضا ناصری؛ ناطق لشکری صنمی؛ سید علی صادقی سنگدهی