نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
آنالیز ریسک و رتبه بندی زیر حوضه ها به منظور جانمایی LID ها درکنترل سیلاب شهری ( مطالعه موردی: مناطق 10 و 11 مشهد)

حامد زاهدی خامنه؛ سعید رضا خداشناس

دوره 74، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 373-392

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.318778.1571

چکیده
  در این پژوهش جهت ارزیابی شرایط سیستم آنالیز ریسک و مکان یابی جهت اجرای طرح های توسعه کم اثر (LID)، از آنالیز ریسک استفاده شد. نتایج نشان داد که سیستم جمع آوری اگر چه برای سیلاب های با دوره بازگشت دوساله مشکل خاصی ندارد ولی برای سیلاب های با دوره بازگشت بالاتر ظرفیت مناسب ندارد .جهت آنالیز ریسک از احتمال شکست (pof) و پیامد شکست (cof) استفاده ...  بیشتر

واسنجی مدل SWMM در حوضۀ آبخیز شمال شهر تهران

رضا بدیع زادگان؛ سعید رضا خداشناس؛ ;کاظم اسماعیلی

دوره 73، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 709-724

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.298685.1471

چکیده
  براساس معیارهای شهری و مدیریت کلان شهرها، یکی از مسائل مهم، کنترل رواناب­های سطحی و هدایت آن­ها به سمت کانال­های زهکشی می­باشد. به این منظور و برای اطلاع از عکس­العمل حوضه­های آبخیز شهری و شبیه­سازی پدیدۀ بارش-رواناب در این حوضه­ها، از مدل­های نرم­افزاری استفاده می­شود. از این رو با توجه به اطلاعات کم بارش و رواناب، ...  بیشتر