کلیدواژه‌ها = لگجی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تغییرات برخی خصوصیات خاک در رویشگاه های طبیعی گیاه لگجی Capparis spinosa در استان بوشهر

دوره 71، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 431-438

سید حسن کابلی؛ فرهاد فخری؛ علی اشرف جعفری؛ پرویز بیات


2. بررسی واکنش‌های مورفولوژیک و شکل‌گیری نبکا در دو گونة کلیر Capparis decidua)) و لگجیC. spinosa)) در مناطق خشک و بیابانی

دوره 67، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 475-485

اصغر مصلح آرانی؛ حمید عظیم زاده؛ محمد رضا اختصاصی؛ ندا ایمان طلب؛ علی دولتی