نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی اثر اجرای عملیات آبخیزداری بر رواناب و فرسایش خاک (مطالعه موردی: حوضه نخاب بشرویه)

سعیدرضا مؤذنی نقندر؛ فائزه علیخانی؛ ابوذر حاتمی یزد

دوره 75، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 299-317

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.335726.1632

چکیده
  بهره‌برداری غیر اصولی از منابع آب و خاک، ضمن تشدید وقوع سیلاب‌ها و افزایش نرخ تولید رسوب، موجبات کاهش تولید و تلفات سرمایه‌های ملی کشور را فراهم نموده است. با توجه به تخریب حوضه نخاب در سال‌های گذشته عملیات آبخیزداری در این حوضه اجرا شده است. هدف از این مطالعه بررسی نقش اقدامات اجرایی در مدیریت رواناب و فرسایش و رسوب است. به این منظور ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های کیفی خاک متأثر از لکه‌های گیاهی با فرم‌های رویشی مختلف در منطقۀ میان‌جنگل فسا

اسفندیار جهانتاب؛ مریم زاهدی فر؛ محسن فرزین

دوره 73، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 741-752

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.302307.1505

چکیده
  مطالعۀ ویژگی­های مهم خاک و پوشش گیاهی می­تواند پتانسیل بالقوۀ مرتع را نشان دهد و تعیین وضعیت آن را میسر می­سازد. از طرفی تأثیر گونه­های گیاهی مختلف بر ویژگی­های سطح خاک از جمله فرسایش، رسوب، رواناب، نفوذپذیری و سایر عوامل، متفاوت است. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف بررسی ویژگی­های ساختاری و عملکرد فرم­های رویشی مختلف ...  بیشتر