کلیدواژه‌ها = سبزکوه
تعداد مقالات: 3
2. مقایسۀ سه روش سنجش از دوری، واحدهای فیزیوگرافی و ژئومورفولوژیکی جهت تهیۀ نقشۀ پوشش گیاهی

دوره 70، شماره 3، آذر 1396، صفحه 661-68

10.22059/jrwm.2017.22825.

شهربانو رحمانی؛ عطاالله ابراهیمی؛ علیرضا داودیان


3. تهیه نقشه پیش بینی پوشش گیاهی منطقه کوهستانی سبزکوه با استفاده از مدل رقومی ارتفاع زمین

دوره 66، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 89-109

10.22059/jrwm.2013.35331

شهربانو رحمانی؛ عطاالله ابراهیمی؛ علیرضا داودیان دهکردی