نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
پایش تغییرات بدنۀ سد طالقان به روش تداخل‌سنجی راداری

مهرنوش قدیمی

دوره 72، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 819-829

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.287262.1409

چکیده
  با توجه به اینکه پایش و ارزیابی تغییرات بدنۀ سدهای خاکی با استفاده از روش­های نقشه­برداری زمینی وقت­گیر و پرهزینه است، لذا با بررسی­های به­عمل آمده در مشکلات مشابه در سطح دنیا روش تداخل سنجی راداری به­عنوان یک روش نوین جهت بررسی جابجایی بدنۀ سد معرفی شده است. بدین منظور در این تحقیق با هدف بررسی تغییرات بدنۀ سد طالقان از ...  بیشتر

تحلیل آثار توسعه بر تغییرات کاربری اراضی و تغییرات جمعیتی (مطالعۀ موردی: منطقۀ طالقان)

سعیده حیدری؛ علی اکبر مهرابی؛ محسن محسنی ساروی؛ سکینه ساعدی اوجقاز

دوره 68، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 767-778

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.56958

چکیده
  سیستم‏های انسانی و طبیعی دینامیک پیچیده‏ای دارند. تغییراتِ سیستم‏های انسانی در سیستم طبیعی بازخوردی بر جای می‏گذارد. در تغییرات کاربری اراضی نه‏تنها عوامل محیطی، مانند شرایط جغرافیایی، اثرگذار است، بلکه فاکتورهای انسانی، مانند تغییرات جمعیتی، نیز اثرگذار است، زیرا تغییرات کاربری اراضی تلفیقی از مسائل فیزیکی و اجتماعی‌- ...  بیشتر