نویسنده = فرود شریفی
تعداد مقالات: 3
2. امکان‌سنجی طراحی سامانه جمع‎آوری رواناب باران در سطوح آبگیر کوچک به‎کمک مدل AWBM1 برای کشت ذرت علوفه‎ای SC704

دوره 63، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 359-373

رمضان طهماسبی؛ فرود شریفی؛ فریدون کاوه؛ ابوالقاسم توسلی


3. بررسی امکان مدلسازی بار معلق رودخانه با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زنجانرود)

دوره 62، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 283-298

بهارک معتمدوزیری؛ حسن احمدی؛ محمد مهدوی؛ فرود شریفی؛ نصرا... جواهری