نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی ارزش رجحانی گیاهان مرتعی منطقه سیریک در استان هرمزگان

عبدالحمید حاجبی؛ محمدامین سلطانی‌پور؛ محمد فیاض

دوره 74، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 731-746

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.326788.1600

چکیده
  به منظور بررسی ارزش رجحانی گیاهان، این مطالعه در مرتع سیریک در استان هرمزگان اجرا شد. برای تعیین ارزش رجحانی در این منطقه از دو روش زمان‌سنجی و تولید و مصرف گونه‌های گیاهی استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس ارزش رجحانی در هر دو روش زمان‌سنجی (استفاده از دوربین فیلمبرداری) و درصد بهره‌برداری نتایج یکسانی را به همراه داشت. زیرا که در هر ...  بیشتر

رفتار چرایی گاو دورگه در مراتع تزخراب ارومیه

محمد فیاض؛ حسین پیری صحراگرد؛ حسن یگانه؛ انور سور؛ میر طاهر قائمی

دوره 66، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 549-563

https://doi.org/10.22059/jrwm.2014.50030

چکیده
  درک جامع و درست رفتار چرایی دام‌ها در به حداکثر رساندن محصولات دامی کمک می‏کند. علاوه بر این، شناخت خوبِ رفتار چرایی دام‌ها این امکان را می‏دهد تا آثار دام‌ها را در مراتع پیش‌بینی و در نهایت، بتوانیم چرای دام‌ها را به بهترین شکل مدیریت کنیم. همچنین، با شناخت رفتار چرایی دام‌های مختلف می‏توان در جهت استفادة بهینه از علوفة مراتع ...  بیشتر

بررسی ارزش رجحانی سه گونه از مراتع مناطق استپی ایران برای گوسفند

محمد فیاض

دوره 65، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 552-541

https://doi.org/10.22059/jrwm.2012.32052

چکیده
   توجه به کیفیت و کمیت گیاهان علوفه‌ای، خوشخوراکی و ارزش رجحانی گونه‏ها، میزان برداشت از گونه، از جمله اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت صحیح چرای دام در مرتع است. در این تحقیق ارزش رجحانی سه گونه Artemisiasieberi، Stipaarabica و Scariolaorientalis شاخص مراتع استپی کشور، در استان‎های کرمان، یزد و اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا تیپ گیاهی درسایت‏های ...  بیشتر