نویسنده = علی یزدان پناهی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعۀ تأثیرگذاری مواد افزودنی بر ویژگی‌های شیمیایی ماسه‌های روان

دوره 72، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 597-608

علی یزدان پناهی؛ خالد احمدآلی؛ سلمان زارع


2. اثرات بایوچارهای طبیعی و کمپوست زبالۀ شهری بر پارامترهای هیدرولیکی خاک ماسه‌بادی

دوره 71، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 551-561

علی یزدان پناهی؛ خالد احمدالی؛ سلمان زارع؛ تورج شعبانی عمران