نویسنده = ناطق لشکری صنمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش حفاظتی گونۀ Astragalus brachycalyx Fisch. (گون گزی) بر بانک بذر خاک تحت چرای دام در مراتع ییلاقی شهـــرستان بویراحمد

دوره 73، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 541-553

پرویز غلامی؛ محمد فرزام؛ ناطق لشکری صنمی؛ لاله آموزگار


2. تغییر کیفیت علوفه گونه های مورد چرای شتر در منطقه مرنجاب

دوره 71، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1099-1109

حمید رضا ناصری؛ ناطق لشکری صنمی؛ سید علی صادقی سنگدهی