نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی نقش حفاظتی گونۀ Astragalus brachycalyx Fisch. (گون گزی) بر بانک بذر خاک تحت چرای دام در مراتع ییلاقی شهـــرستان بویراحمد

پرویز غلامی؛ محمد فرزام؛ ناطق لشکری صنمی؛ لاله آموزگار

دوره 73، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 541-553

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.291141.1427

چکیده
  بانک بذر خاک می­تواند اطلاعات ارزشمندی را جهت احیاء و اصلاح اکوسیستم­های مرتعی فراهم آورد. در مناطق خشک و نیمه­خشک، گیاهان بوته­ای ممکن است سبب تجمع بانک بذر در زیراشکوب شوند و بذرهای رویش یافته را در برابر چرای دام محافظت کنند. این مطالعه با هدف بررسی اثر گونۀ Astragalus brachycalyx بر ترکیب بانک بذر خاک دو منطقۀ قرق و تحت چرای دام مراتع ...  بیشتر

تغییر کیفیت علوفه گونه های مورد چرای شتر در منطقه مرنجاب

حمید رضا ناصری؛ ناطق لشکری صنمی؛ سید علی صادقی سنگدهی

دوره 71، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 1099-1109

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.264225.1292

چکیده
  به منظور تأمین احتیاجات غذایی حیوانات و تولید پروتئین حیوانی، نیاز به تنظیم جیرۀ متعادل و برنامۀ غذایی صحیحی می­باشد که این موضوع خود بر پایۀ شناخت درستی از مواد غذایی علوفه استوار بوده و از طریق تجزیه و تعیین مواد مغذی امکان­پذیر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسۀ کیفیت علوفۀ 7 گونۀ گیاهی مورد چرای شتر شامل Nitraria schoberi، Smirnovia iranica، ...  بیشتر