کلیدواژه‌ها = تبخیر و تعرق
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی تخریب اراضی با استفاده از شاخص کارایی مصرف آب و خشکسالی (مطالعۀ موردی: استان فارس)

دوره 74، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 103-120

10.22059/jrwm.2021.314310.1550

هادی اسکندری دامنه؛ حمید غلامی؛ رسول مهدوی؛ اسدالله خورانی؛ جونران لی


3. برآورد تبخیر و تعرق در حوضة آبخیز طالقان با استفاده از تصاویر MODIS و مدل SEBAL

دوره 68، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 385-398

10.22059/jrwm.2015.54937

کاظم نصرتی؛ محسن محسنی ساروی؛ حسن احمدی؛ حسین عقیقی