کلیدواژه‌ها = تغییرات کاربری اراضی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی اثرات توسعه بر تغییرات کاربری اراضی و قیمت زمین (مطالعه موردی: سد طالقان)

دوره 69، شماره 1، بهار 1395، صفحه 93-106

سکینه ساعدی؛ علی اکبر مهرابی؛ علی طویلی؛ سعیده حیدری


2. بررسی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر خصوصیات سیلاب با استفاده از مدل HEC- HMS (مطالعة موردی: حوزة آبخیز طالقان)

دوره 66، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 373-386

سمانه رضوی زاده؛ علی سلاجقه؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ محمد جعفری