کلیدواژه‌ها = لرستان
تعداد مقالات: 4
2. بررسی روند خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی و شاخص SDI در حوزۀ آبخیز مادیان رود لرستان

دوره 72، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 477-487

لیلا عبدالهی؛ محمد فرجی؛ علی حقی‌زاده؛ سمیه دهداری