کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 4
4. ارزیابی سرمایه اجتماعی شبکه ذینفعان در راستای توسعه پایدار محلی

دوره 70، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 71-86

10.22059/jrwm.2017.61967

داوود حسن آبادی؛ احمد حاج علیزاده؛ مسعود حیدروند