کلیدواژه‌ها = تحلیل شبکه
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی سرمایه اجتماعی شبکه ذینفعان در راستای توسعه پایدار محلی

دوره 70، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 71-86

10.22059/jrwm.2017.61967

داوود حسن آبادی؛ احمد حاج علیزاده؛ مسعود حیدروند


3. تحلیل شبکه سیاست‏گذاری و انسجام سازمانی دست‌اندرکاران بخش منابع طبیعی در استان سمنان

دوره 69، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 155-166

10.22059/jrwm.2016.61740

مهدی قربانی؛ وحید جعفریان؛ محمدرضا یزدانی؛ مهسا عبدالشاه نژاد