کلیدواژه‌ها = زمین آمار
تعداد مقالات: 3
1. پهنه‌بندی و مقایسۀ ویژگی‌های مؤثر بر کیفیت چاه‌های آب آشامیدنی در محدودۀ شهر یزد با کاربرد زمین‌آمار

دوره 71، شماره 1، بهار 1397، صفحه 223-240

فرزانه فتوحی فیروزآباد؛ محمد رضا اختصاصی؛ محمد سفید؛ علی مروتی شریف آبادی


2. کاربرد روش آنتروپی حداکثر در مدل‌سازی پیش بینی پراکنش رویشگاه های گیاهی (مطالعۀ موردی: مراتع بخش خلجستان استان قم)

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 819-834

حسین پیری صحراگرد؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ حسین آذرنیوند