نویسنده = مقداد جورغلامی
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی اثرات برداشت چوب بر مقدار رسوب در حوزه‌های آبخیز جنگلی (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز خیرودکنار نوشهر)

دوره 72، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 665-681

سعیده جوریز؛ مقداد جورغلامی؛ آرش ملکیان؛ مریم اتحادی ابری


2. تأثیر پوشش گیـاهی بر میزان رواناب و تولید رسوب در مقیاس پلات درحوزۀ آبخیز جنگل خیرود

دوره 72، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-14

مریم اتحادی ابری؛ باریس مجنونیان؛ آرش ملکیان؛ مقداد جورغلامی


3. ارزیابی اثر پوشش جنگلی بر پارامترهای کمی و کیفی رواناب در حوزۀ آبخیز پارک جنگلی چیتگر تهران

دوره 71، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 997-1011

اعظم طبرزدی؛ مقداد جورغلامی؛ علیرضا مقدم نیا؛ باریس مجنونیان قراقز؛ پدرام عطارد


5. بررسی آثار بهره‏برداری بر خصوصیات فیزیکی خاک و مقاومت خاک در حوزه‌های آبخیز جنگلی (بررسی موردی: جنگل خیرود)

دوره 66، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 223-236

مقداد جورغلامی؛ وحید ریزوندی؛ باریس مجنونیان قراقز