کلیدواژه‌ها = آب زیرزمینی
بررسی تأثیر کاشت تاغ‌زارها بر منابع آب زیرزمینی (مطالعۀ موردی: دشت جعفریۀ قم)

دوره 72، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 45-54

10.22059/jrwm.2018.256951.1257

بهاره جبالبارزی؛ غلامرضا زهتابیان؛ علی طویلی؛ حسن خسروی


بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب‌ زیرزمینی در دشت جیرفت

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 921-932

10.22059/jrwm.2017.61192

فرشاد سلیمانی ساردو؛ ناصر برومند؛ علی اذره