کلیدواژه‌ها = پهنه‌بندی
پهنه‌بندی و مقایسۀ ویژگی‌های مؤثر بر کیفیت چاه‌های آب آشامیدنی در محدودۀ شهر یزد با کاربرد زمین‌آمار

دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 223-240

10.22059/jrwm.2018.228480.1102

فرزانه فتوحی فیروزآباد؛ محمد رضا اختصاصی؛ محمد سفید؛ علی مروتی شریف آبادی


مقایسة مدل‌های مختلف برای پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در حوزة آبخیز زنگوان ایلام

دوره 67، شماره 3، آبان 1393، صفحه 459-485

10.22059/jrwm.2014.52838

حاجی کریمی؛ فتح الله نادری؛ بهروز ناصری؛ علی سلاجقه