کلیدواژه‌ها = ارزش رجحانی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی ارزش رجحانی گیاهان مرتعی منطقه سیریک در استان هرمزگان

دوره 74، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 731-746

10.22059/jrwm.2021.326788.1600

عبدالحمید حاجبی؛ محمدامین سلطانی‌پور؛ محمد فیاض


4. تعیین ارزش رجحانی گونة Bromus tomentellus با دو روش زمان‌سنجی و شاخص رجحان

دوره 66، شماره 3، آبان 1392، صفحه 447-455

10.22059/jrwm.2013.36519

محمد فیاض؛ سعیده ناطقی؛ حسن یگانه؛ تقی میرحاجی؛ سید احمد موسوی