نویسنده = مینا بیات
تعداد مقالات: 5
2. برآورد تولید بلند مدت علوفۀ مراتع استپی فارس بر اساس پارامترهای اقلیمی

دوره 72، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 995-1009

10.22059/jrwm.2020.287255.1408

مهشید سوری؛ مینا بیات؛ حسین ارزانی؛ مرتضی خداقلی