نویسنده = جواد معتمدی
تعداد مقالات: 4
1. عوامل تأثیرگذار بر وقوع حریق در مراتع نازلوچای ارومیه با استفاده از تکنیک DEMATEL

دوره 73، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 786-801

مهشید سوری؛ پیام نجفی؛ جواد معتمدی؛ سعیده ناطقی


3. بررسی تأثیرات متقابل خشکی و آلودگی بر عملکرد گونۀ Agropyron desertorum

دوره 71، شماره 1، بهار 1397، صفحه 115-126

مهشید سوری؛ خالد بایزیدی؛ احسان زند اصفهانی؛ جواد معتمدی


4. ارزیابی پتانسیل گونه‌هایAgropyron intermedium (Host) P. Beauv. و Dactylis glomerata L. در گیاه‌پالایی خاک آلوده به نفت خام سبک در شرایط گلخانه‌ای

دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 315-331

جواد دائی زاده؛ مهشید سوری؛ احسان زند اصفهانی؛ جواد معتمدی