کلیدواژه‌ها = منطق فازی
تعداد مقالات: 7
1. پیش‌بینی اثر بارورسازی ابرها بر رواناب حوزه آبخیز بهشت‌آباد با استفاده از مدل IHACRES

دوره 74، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 905-916

10.22059/jrwm.2022.295490.1450

عباس رضائی هارونی؛ رفعت زارع بیدکی؛ سمانه پورمحمدی


2. توسعه شاخص فازی کیفیت آب در ارزیابی کیفی آب بالا و پایین دست سد مخزنی مهاباد

دوره 73، شماره 3، آذر 1399، صفحه 525-540

10.22059/jrwm.2020.301997.1498

شیوا صفاری نیا؛ هیراد عبقری؛ مهدی عرفانیان


3. آشکارسازی تغییرات سطح دریاچۀ مهارلو و کاربری اراضی اطراف آن طی دورۀ زمانی 1394-1381

دوره 72، شماره 3، آذر 1398، صفحه 831-842

10.22059/jrwm.2018.208801.1018

محسن کاظمی؛ صادق ناجی دومیرانی؛ سادات فیض نیا؛ حسن خسروی


4. مدل سازی مشخصات ژئومتری فرسایش خندقی (مطالعه موردی: استان ایلام)

دوره 71، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 915-928

10.22059/jrwm.2018.101041.713

قباد رستمی زاد؛ علی سلاجقه؛ علی اکبر نظری سامانی؛ جمال قدوسی


7. بررسی کارایی منطق فازی در پیش¬بینی جریان روزانه رودخانه

دوره 65، شماره 4، دی 1391، صفحه 569-580

10.22059/jrwm.2012.32054

مرتضی نبی زاده؛ ابوالفضل مساعدی؛ امیر احمد دهقانی