کلیدواژه‌ها = استان اصفهان
تعداد مقالات: 5
1. بررسی نیازهای زیست اقلیمی آویش دنایی (Thymus daenensis Celak) در استان اصفهان

دوره 73، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 257-272

عباسعلی آروین؛ مرتضی خداقلی؛ سوسن مؤذنی


3. اثر تغییر اقلیم بر آشیان اکولوژیک اقلیمی گونه گیاهی (Bromus tomentellus Boiss) با استفاده از مدل Maxent در استان اصفهان

دوره 71، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 857-867

آزاده بذرمنش؛ مصطفی ترکش؛ حسین بشری؛ سعید پورمنافی


4. تحلیل کمی بازخورد پوشش‌گیاهی بر وقوع گرد و غبار در اکوسیستم‌های مناطق خشک (مطالعۀ موردی: استان اصفهان)

دوره 71، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 973-985

طیبه السادات سهرابی؛ عباسعلی ولی؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ سید حجت موسوی