کلیدواژه‌ها = رگرسیون لجستیک
ارزیابی کارایی مدل رگرسیون لجستیک در تهیۀ نقشۀ حساسیت به وقوع سیل

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 863-876

10.22059/jrwm.2017.61187

خه بات خسروی؛ ادریس معروفی نیا؛ ابراهیم نوحانی؛ کامران چپی


تهیة نقشة حساسیت به خطر زمین‌لغزش و ارزیابی آن با استفاده از تحلیل آماری رگرسیون لجستیک

دوره 67، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 617-629

10.22059/jrwm.2015.53478

حمید رضا مرادی؛ مریم دشتی مرویلی؛ علیرضا ایلدرمی


پیش ‏بینی خطر زمین ‏لغزش در حوزه آبخیز رودخانه سیکان با استفاده از مدل آماری رگرسیون لجستیک

دوره 67، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 17-29

10.22059/jrwm.2014.50825

محمدرضا ثروتی؛ کاظم نصرتی؛ شیما حسنوندی؛ بابک میرباقری


تهیه نقشه پیش بینی پوشش گیاهی منطقه کوهستانی سبزکوه با استفاده از مدل رقومی ارتفاع زمین

دوره 66، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 89-109

10.22059/jrwm.2013.35331

شهربانو رحمانی؛ عطاالله ابراهیمی؛ علیرضا داودیان دهکردی