کلیدواژه‌ها = رگرسیون لجستیک
تعداد مقالات: 7
4. ارزیابی کارایی مدل رگرسیون لجستیک در تهیۀ نقشۀ حساسیت به وقوع سیل

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 863-876

خه بات خسروی؛ ادریس معروفی نیا؛ ابراهیم نوحانی؛ کامران چپی


5. تهیة نقشة حساسیت به خطر زمین‌لغزش و ارزیابی آن با استفاده از تحلیل آماری رگرسیون لجستیک

دوره 67، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 617-629

حمید رضا مرادی؛ مریم دشتی مرویلی؛ علیرضا ایلدرمی


6. پیش ‏بینی خطر زمین ‏لغزش در حوزه آبخیز رودخانه سیکان با استفاده از مدل آماری رگرسیون لجستیک

دوره 67، شماره 1، بهار 1393، صفحه 17-29

محمدرضا ثروتی؛ کاظم نصرتی؛ شیما حسنوندی؛ بابک میرباقری


7. تهیه نقشه پیش بینی پوشش گیاهی منطقه کوهستانی سبزکوه با استفاده از مدل رقومی ارتفاع زمین

دوره 66، شماره 1، بهار 1392، صفحه 89-109

شهربانو رحمانی؛ عطاالله ابراهیمی؛ علیرضا داودیان دهکردی