کلیدواژه‌ها = قرق
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر قرق بر عملکرد اندام‌های هوایی و زیر‌زمینی گونۀ Trifolium pratense L. در مراتع شغال‌درۀ‌ نمین، استان اردبیل

دوره 73، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 347-365

اردوان قربانی؛ شاهین شفاهی؛ مهدی معمری؛ اکبر قویدل؛ احسان زند اصفهانی


3. روند تغییرات پوشش گیاهی در داخل و خارج قرق در مراتع تنگ لایبید استان یزد طی سال‏های 83-1379

دوره 69، شماره 1، بهار 1395، صفحه 229-244

علی بمان میرجلیلی؛ محمدرضا فاضل پور عقدائی؛ فریبا زکی زاده


4. مقایسة بار معلق رسوب در دو زیرحوضة قرق‌شده و تحت چرا در منطقة کاخک گناباد

دوره 68، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 573-588

مسعود عشقی زاده؛ محمد تقی دستورانی؛ علی طالبی


7. تاثیر قرق کوتاه مدت و بارندگی بر پوشش مرتعی منطقه احمد آباد زنجان

دوره 65، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 289-299

فرهاد آقاجانلو؛ مرتضی اکبرزاده؛ احمد موسوی