نویسنده = مهشید سوری
تعداد مقالات: 5
1. عوامل تأثیرگذار بر وقوع حریق در مراتع نازلوچای ارومیه با استفاده از تکنیک DEMATEL

دوره 73، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 786-801

10.22059/jrwm.2020.296573.1455

مهشید سوری؛ پیام نجفی؛ جواد معتمدی؛ سعیده ناطقی


2. برآورد تولید بلند مدت علوفۀ مراتع استپی فارس بر اساس پارامترهای اقلیمی

دوره 72، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 995-1009

10.22059/jrwm.2020.287255.1408

مهشید سوری؛ مینا بیات؛ حسین ارزانی؛ مرتضی خداقلی


4. بررسی تأثیرات متقابل خشکی و آلودگی بر عملکرد گونۀ Agropyron desertorum

دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 115-126

10.22059/jrwm.2017.239845.1156

مهشید سوری؛ خالد بایزیدی؛ احسان زند اصفهانی؛ جواد معتمدی