کلیدواژه‌ها = بارش
تعداد مقالات: 7
1. پیش‌بینی تولید خالص اولیۀ بیوم‌های مختلف دشت جیرفت در مواجهه با تغییر اقلیم

دوره 73، شماره 3، آذر 1399، صفحه 453-471

10.22059/jrwm.2020.304190.1512

سعید برخوری؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ محمدرضا رمضانی؛ علی اذره؛ مریم نصب پور


3. بررسی الگوی تغییرات پوشش‌گیاهی با استفاده از تصاویر سنجندۀ MODIS و ارتباط آن با بارش

دوره 72، شماره 3، آذر 1398، صفحه 843-852

10.22059/jrwm.2019.280679.1381

عبدالحسین محمدی؛ رضا قضاوی؛ روح الله میرزایی؛ حمید رضا ناصری


4. ارزیابی متغیرهای اقلیمی دشت جیرفت با مدل HadCM3 در دوره‌های آتی

دوره 71، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 355-366

10.22059/jrwm.2018.218041.1060

سعید برخوری؛ رسول مهدوی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حمید غلامی


5. مقایسه آماری بین محصولات IMERG و TMPA 3B42V7 در سطح سه داده های بارشی GPMو TRMM (مطالعه موردی: حوضه آبریز کشف رود، استان خراسان رضوی)

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 963-981

10.22059/jrwm.2017.61194

سیده مریم علی بخشی؛ علیرضا فرید حسینی؛ کامران داوری؛ امین علیزاده؛ هنری مونیکا گاسچا


6. تولید خالص اولیه در شهرستان کوهدشت، الگوهای مکانی و زمانی در ارتباط با متغیرهای اقلیمی

دوره 69، شماره 3، آذر 1395، صفحه 561-574

10.22059/jrwm.2016.61497

مسلم برجی حسن‌گاویار؛ هادی اسکندری دامنه؛ حسن خسروی


7. آنالیز روند تغییرات دما و بارش با استفاده ازسری‌های زمانی همگن(مطالعه موردی ناحیه خزر)

دوره 69، شماره 3، آذر 1395، صفحه 739-752

10.22059/jrwm.2016.61514

مجتبی نساجی زواره؛ علی محمد خورشیددوست؛ علی اکبر رسولی؛ علی سلاجقه