دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی کاشت کاکتوس علوفه‌ای (Opuntia ficus indica L.) دراحیا و اصلاح مراتع تخریب شده گرمسیری (مطالعه موری: مراتع قصرشیرین استان کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

خسرو شهبازی؛ برزو یوسفی


2. تحلیل منطقه ای سیلاب با استفاده از روش جنگل تصادفی در حوزه آبخیز دریاچه نمک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

سعید خسروبیگی بزچلویی؛ آرش ملکیان؛ علیرضا مقدم نیا؛ شهرام خلیقی سیگارودی