کلیدواژه‌ها = پخش سیلاب
تعداد مقالات: 8
1. تأثیر پخش سیلاب بر کانی‌های رسی خاک‌ در استان بوشهر (مطالعۀ موردی: ایستگاه پخش سیلاب تنگستان)

دوره 73، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 489-497

علی جعفری؛ علی اکبر نظری سامانی؛ فاطمه توکلی راد


2. تعیین مناطق مناسب تغذیۀ مصنوعی سفره‌های آب‌ زیرزمینی شهرستان روانسر

دوره 70، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1031-1043

کاظم نصرتی؛ محمد مهدی حسین زاده؛ نگار بهرامی


3. ارزیابی تاثیر پروژه‌های پخش سیلاب بر ویژگی‌های خاک در استان یزد

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 983-997

محمد رضا فاضل پور عقدائی؛ حسین ملکی نژاد؛ محمدرضا اختصاصی؛ جلال برخورداری؛ اصغر زارع چاهوکی


4. تعیین میزان نفوذ عمقی رسوب در عرصه‌های پخش سیلاب مطالعة موردی: ایستگاه پخش سیلاب گچساران

دوره 68، شماره 1، بهار 1394، صفحه 15-24

محسن پادیاب؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ اردشیر شفیعی


5. بررسی تأثیر پخش سیلاب بر روند تغییرات نفوذپذیری خاک در استان بوشهر

دوره 67، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 515-524

علی جعفری؛ فاطمه توکلی راد


6. بررسی تأثیر پخش سیلاب بر ویژگی‏ های فیزیکوشیمیایی خاک (مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب گچساران)

دوره 67، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 177-187

محسن پادیاب؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ اردشیر شفیعی


7. بررسی آثار خشک‌سالی و ترسالی بر تغییرات پوشش گیاهی در دو منطقة پخش سیلاب و مراتع شاهد هرات استان یزد

دوره 66، شماره 1، بهار 1392، صفحه 145-156

علی بمان میرجلیلی؛ محمد موسایی سنجره ای؛ شهاب الدین زارع زاده مهریزی