نویسنده = قدرت اله حیدری
تعداد مقالات: 9
4. ارزیابی اثرات مسائل اجتماعی و اقتصادی بر انسجام اجتماعی عشایر (مطالعۀ موردی: عشایر ایل شاهسون دامنه‌های کوه سبلان)

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 851-861

10.22059/jrwm.2017.61186

عسگر حسین زاده؛ قدرت اله حیدری؛ حسین بارانی؛ حسن زالی؛ احسان زندی اصفهان


6. بررسی اثر دماهای بالا بر ویژگی های رطوبتی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در شرایط کنترل شده

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 895-905

10.22059/jrwm.2017.61188

زهره سپهری؛ زینب جعفریان؛ عطا کاویان؛ قدرت اله حیدری


7. پتانسیل غنـا و تنوع گونه ای ذخیره شده در بانک بذر خاک مراتع در دو شرایط قرق و چرای دام

دوره 69، شماره 2، تیر 1395، صفحه 383-395

10.22059/jrwm.2016.61690

فاطمه سالاریان؛ جمشید قربانی؛ قدرت اله حیدری؛ نصرت اله صفاییان