کلیدواژه‌ها = زمین‌لغزش
تعداد مقالات: 11
1. بررسی ارتباط فراوانی رخداد زمین‌لغزش با تکنونیک فعال در منطقه شمال قزوین

دوره 74، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 423-436

سعیدمحمد صبوری؛ حسین حاجی علی بیگی؛ مرتضی طالبیان؛ مرتضی فتاحی


2. بررسی کارایی مدل شاخص پایداری دامنه در شرایط مختلف هیدرولوژیکی (مطالعۀ موردی: حوزۀ سد بیدواز اسفراین)

دوره 73، شماره 1، بهار 1399، صفحه 139-148

زکیه صفرپور؛ جلیل فرزادمهر؛ علی گلکاریان؛ مهدی بشیری


4. اولویت‌بندی عوامل موثر در زمین‌لغزش و مدل‌سازی فضایی آن با رویکرد داده محور در حوزه آبخیز سمیرم

دوره 70، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 921-939

علیرضا عرب عامری؛ کورش شیرانی؛ خلیل رضایی؛ مجتبی یمانی


9. تهیة نقشة حساسیت به خطر زمین‌لغزش و ارزیابی آن با استفاده از تحلیل آماری رگرسیون لجستیک

دوره 67، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 617-629

حمید رضا مرادی؛ مریم دشتی مرویلی؛ علیرضا ایلدرمی


10. پیش ‏بینی خطر زمین ‏لغزش در حوزه آبخیز رودخانه سیکان با استفاده از مدل آماری رگرسیون لجستیک

دوره 67، شماره 1، بهار 1393، صفحه 17-29

محمدرضا ثروتی؛ کاظم نصرتی؛ شیما حسنوندی؛ بابک میرباقری